od aktora, po widza.
od sławy, po historię..
od zdrowia, po życie...
od uznania, po zachwyt....
od korzyści, po bogactwo.....
od zadowolenia, po szczęście......
od przetrwania, po wieczność.......
od bezpieczeństwa, po wolność na drogach........

… tak niewielką drogę trzeba pokonać, by odwrócić nasze życie na lepszą jego stronę.
By wyzwolić się od zniewolenia i bezradności, smutków i problemów, a zacząć zmieniać, tworzyć i podziwiać efekty własnej, niezależnej twórczości. Wystarczy wybrać się do kina, które zostało stworzone nie tylko dla przeciętnych ludzi, nie wyróżniających się swoim zachowaniem czy życiem spośród innych, ale także dla indywidualistów szukających coraz to nowych wyzwań.
Zapraszamy Państwa do najnowocześniejszego kina w Polsce, które powstało z myślą o tych wszystkich pragnących doświadczyć niezapomnianych wrażeń, jakich dotychczas nie dostąpili na żadnym seansie. Bilety wstępu do tego kina nie są drogie, kosztują dokładnie tyle, co chęć przeżycia wspaniałej przygody. Dogodny czas seansu i najlepsze miejsca, które chcielibyście zająć – bardzo proszę, wszystko dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Jednym z aspektów tego kina jest to, że  filmy grane są w czasie rzeczywistym, w danym momencie rzeczywistości. Nie trzeba zatem wyczekiwać na premierę, oglądać zwiastuny, czy przepychać się w kolejkach. Drugim, kluczowym filarem, na którym oparta jest zasada działania tego kina, jest projekcja filmów w pionierskim systemie „graj i oglądaj”, śmiem twierdzić, iż dużo lepszym niż filmy wykorzystujące techniki 3D, 5D czy nawet 7D. Bezpośrednim celem tego systemu jest połączenie żywego planu aktorskiego z widownią i stworzenie wspólnego czasu oraz przestrzeni dla widza i aktora. Najpełniej można tego dokonać poprzez umożliwienie Państwu jako jednostce, uczestnictwa w dualnej osobie aktora i widza. Coś, co wydawało by się niemożliwe, tu staje się realne i to w najpełniejszym wymiarze, gdyż relacja tych dwóch przeciwstawnych postaci, o którą tak naprawdę chodzi w każdym dobrym dziele kinematograficznym, przy takim ich umiejscowieniu, będzie najpełniejsza. Filmy grane w naszym kinie oparte są zatem na czynnym współuczestnictwie, a nie podziale na scenę i widownię.
Zachęcamy więc do zagrania życiowej roli aktorskiej, która niewątpliwie przyniesie Państwu m.in. sławę i uznanie, a jednocześnie obejrzenia z pozycji wysublimowanego widza siedmiu filmów, które dzięki Państwa udziałowi odmienią rzeczywistość i powstrzymają złe aspekty przyszłości. Każdy z tych filmów został celowo przyporządkowany do konkretnego dnia tygodnia tak, by Państwa udział w przedsięwzięciu jako twórcy i odbiorcy jednocześnie, był w maksymalnym stopniu wykorzystany do realizacji planu, zarówno tego fizycznego (przestrzennego), jak i nadrzędnego – istoty całościowej projekcji. Akcja tych filmów rozgrywa się w czasach deprawacji kierowców i postępującej deprecjacji przepisów ruchu drogowego, gdy kierujący jedni drugich sprowadzają z „dobrej drogi” i psują ich zasady moralne, pozostali zaś nabierają niepoprawnych nawyków, zarówno w wyniku własnych doświadczeń, jak i obserwacji poczynań innych kierujących. Gdy zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawicznie tracą na wartości, a największe grzechy polskich kierowców, takie jak: nadmierna prędkość, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, nietrzeźwość czy też nieprawidłowe wyprzedzanie, stają się obecne na porządku dziennym.

foto
Gdzie na każdym skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, przejeździe kolejowym, czy też podczas zmiany pasa ruchu czai się zło, zaś kraj pogrążony jest w chaosie pozornych zysków będących pochodną brawury na drodze i niewymiernych strat, jakimi są ból i cierpienie ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Wreszcie, gdzie kierowcy jadący z przepisową prędkością są nękani, wręcz szykanowani przez tych, występujących z pozycji siły i pędzących „na oślep”, przez co dochodzi do  kuriozalnych sytuacji ustępowania na pobocze jezdni tych „słabszych”, co generuje coraz większe zaburzenia w ruchu drogowym oraz dyskomfort podróżowania, spowodowane ustawicznym powiększaniem się różnic w prędkościach pojazdów.
Nasz kraj wymaga natychmiastowego przeprowadzenia procesu dokonania zmian w zachowaniu uczestników ruchu drogowego, poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stopniowego wprowadzenia nawyków poprawnego zachowania na drodze. Zachodzi potrzeba stworzenia nowej generacji użytkowników polskich dróg i ulic, których uczestnictwo w ruchu drogowym razem i z osobna sprawi, iż wreszcie wszyscy odczujemy komfort podróżowania i wolności od kierowców, którzy jeżdżą za szybko, agresywnie, wymuszają pierwszeństwo, jak również od tych, którzy jeżdżą zbyt pasywnie, niezdecydowanie, przez co tamują ruch.

foto
Spełnienie tego da Państwa czynny udział w naszych filmach i wcielenie się w wykreowane na wyżej wymienione potrzeby postacie „kinodrogi”. Kinodrogi – pojęcie wprowadzone przez stronę www.kinodrogi.pl, określające tych użytkowników dróg, którzy wyznają i stosują zasadę Mobilnej Asekuracji w celu ochrony zdrowia i życia swojego, a także innych uczestników ruchu drogowego, w ciągłym dążeniu do poczucia bezpieczeństwa i wolności na polskich drogach. Mobilna Asekuracja (omówiona szczegółowo w dalszej części strony) jest tu czynnikiem sprawiającym, iż kinodrogi to pojęcie przeciwstawne do określenia „zawalidrogi”, zatem jest to ktoś, kto ułatwia swobodne poruszanie się w ruchu drogowym i nie przeszkadzający innym w bezpiecznym korzystaniu z dróg.

Wreszcie, dochodząc do meritum stwierdzamy, że  kinodrogi to dualni uczestnicy ruchu drogowego będący aktorami, których od zwykłych, przeciętnych uczestników odróżnia świadomość gry, czyli kontrola nad własnymi umiejętnościami i zachowaniem zależnym od sytuacji na  drodze, wyuczonymi na kursie prawa jazdy oraz ciągle doskonalonymi przez praktyczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Kinodrogi, to jednocześnie oprócz odtwórców ról widzowie, którzy w szczególny sposób traktują aktorów – innych użytkowników dróg, a mianowicie w dwójnasób: jako odtwarzane postacie, w które się tymczasowo wcielają (piesi, rowerzyści, kierowcy), co do których można liczyć, że przestrzegają przepisów ruchu drogowego, jak również zwykli ludzie, posiadający własną, rzeczywistą tożsamość (popełniający błędy i świadome naruszenia istniejących zakazów i nakazów). Traktowanie innych osób na drodze z pozycji obserwatora przejawia się jednocześnie jako wyraz zaufania do stworzonych przez nich kreacji (umiejętności), a także jako podejście oparte na zdrowym rozsądku i wyobraźni, które pozwalają domniemywać, że  inni uczestnicy ruchu drogowego, ze względu na różne czynniki, mogą zachowywać się nieracjonalnie.

Niech zatem logo foto będzie znakiem jakości na polskich drogach, świadczącym o nas wszystkich ich użytkownikach, noszących wspólną nazwę KINODROGI. Rozkoszujmy się możliwościami, jakie daje nam Mobilna Asekuracja, grając swe role na drogach i ulicach, a jednocześnie obserwując poczynania innych uczestników ruchu drogowego, w ogólnym i wzniosłym poczuciu tworzenia dzieła kinematograficznego. Dzieła, które stanowić będzie wyznacznik kultury, bezpieczeństwa i wolności na polskich drogach.

Na zakończenie, w celu pełnego uczestnictwa w projekcji siedmiu filmów stworzonych w systemie „graj i oglądaj” proszę zaznaczyć kategorię, w jakiej Państwo chcecie i jesteście w stanie jak najlepiej wypełnić rolę dualnego uczestnika naszych dróg: • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Kinodrogi.pl jest społecznym serwisem informacyjno - edukacyjnym,
powstałym w trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zdrowie i życie jego uczestników, na polskich drogach.
Copyright © 2013 Kinodrogi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Treść i grafika chronione przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Stosowanie się użytkowników dróg do zaleceń podanych na tej stronie, może być tylko na ich własną i wyłączną odpowiedzialność.
e-mail: kontakt@kinodrogi.pl